Apie 3C4Life

3C4Life sukurs internetinę platformą būsimiems STEM studentams mokytojams, jauniems mokytojams profesionalams, taip pat patyrusiems dirbantiems STEM mokytojams
didinti STEM mokytojo profesijos patrauklumą šalyse partnerėse (ir užsienyje).

Trys perspektyvos:

  1. Karjeros orientavimas vertikalia ir horizontalia kryptimis
  2. Svarbių švietimo veikėjų bendradarbiavimo praktika nacionaliniu lygmeniu (daugiausia priešmokyklinio ugdymo ir STEM mokytojų, aukštojo mokslo mokymo ir mokslinių tyrimų, PD teikėjų, švietimo politikos ir mokyklų praktikos) ir
  3. Aktualių mokymo ir vadovavimo kompetencijų ugdymas
  4. .

.

Consortium

The 3C4Life project is a cooperation under the umbrella of
icse.eu

Partners