Competentie

Er zijn veel mogelijkheden om te werken aan leerkrachtcompetenties die leerkrachten in staat stellen te werken aan vernieuwend onderwijs en activiteiten die verband houden met de bèta/techniekpraktijk. Veel inspiratie is te vinden in bijeenkomsten en materialen.

Inspiratie in ontmoetingen Inspiratie in materialen

Docentenconferenties:

 • Inspiratie met inhoudelijke en (vak)didactische vernieuwingen
 • Community creëren.
 • Belangrijke sprekers uitnodigen zodat docenten ook voelen dat ze gezien worden.
 • Direct bruikbare tips aanrijken om variaties in eigen lespraktijk aan te brengen (routines doorbreken en iets ‘nieuws’ doen).
 • Afwisseling van dagelijkse les/schoolpraktijk bieden.

Naast docentconferenties:

 • UU-scholen netwerk (U-Talent): thesis met wetenschappers, uu campus dagen, cursussen, studenten op school ondersteunen, … Activiteiten die ook impact op docenten hebben (vooral vakinhoudelijke inspiratie, community en gezien worden).
 • Docent als onderzoeker stimuleren: lerarenbeurs, dudoc, postdoc-vo, …
 • Innovatief les/toetsmateriaal aanbieden: WiT en scholing en community, QPs, vakoverstijgend (rekenbewust vakonderwijs), … (nieuwe toepassingen, uitdagingen naast het boek, routines doorbreken, …)

Bronnen

 • (2018). Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap (PDF). Den Haag: Onderwijsraad.
 • Broeks, L., Bakker, W., Hertogh, E. and Van Meeuwen-Kok, J. (2018). Loopbaanpaden in het primair onderwijs (PDF). Utrecht: Berenschot.
 • Den Braber, N., Krüger, J., Mazereeuw, M. and Kuiper, W. (2019). Mathematics in an Interdisciplinary STEM Course (NLT) in The Netherlands (PDF). In B. Doig, J. Williams, D. Swanson, R. Borromeo Ferri and P. Drake (Eds.), Interdisciplinary Mathematics Education (pp. 17): Springer Open.
 • Dengerink, J., Onstenk, J. and Van der Meij, J. (Eds.). (2020). Leraar: een professie met perspectief (drie delen). Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.
 • Kools, Q. and Keijzer, R. (2019). Mathematics teacher educators’ professional development as by-product of practice based research: the elwier research group (PDF). Paper presented at the EApril 2018, Portorož, Slovenia.
 • Maass, K., Doorman, L. M., Jonker, V. and Wijers, M. (2019). Promoting active citizenship in mathematics teaching (PDF) ZDM, 51(6), 1-13. 10.1007/s11858-019-01048-6
 • McKenney, S. and Reeves, T. C. (2012). Conducting educational design research (PDF). London: Routledge.
 • Navracsics, T. (2018). Key competences for lifelong learning (PDF). Brussel: European Union.
 • Overbeek, M. (2019). Collegetour Handboek. Voor samenwerken tussen scholen en bedrijven met praktische tips en een handig stappenplan voor en door docenten. Amsterdam: Bètapartners.
 • Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J. and De Wit, B. (Eds.). (2020). Leraar: een professie met perspectief (drie delen). Deel 3: Een leeromgeving voor leraren (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.
 • Schellings, G., Helms-Lorenz, M. and Runhaar, P. R. (Eds.). (2019). Begeleiding Startende Leraren: Praktijk en theorie (PDF). Antwerpen: Garant Uitgevers.
 • Schouten, E. (Ed.). (2018). Regionale VO-HO Netwerken. Focus 2018 – 2023 (PDF). Utrecht: VO-HO netwerken.
 • Snoek, M., De Wit, B., Dengerink, J., Van der Wolk, W., Van Eldik, S. and Wirtz, N. (Eds.). (2017). Beroepsbeeld van de leraar (PDF). Den Haag: Hogeschool van Amsterdam.
 • Snoek, M., Van Tartwijk, J. and Pauw, I. (Eds.). (2020). Leraar: een professie met perspectief (drie delen). Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld (PDF). Meppel: Ten Brink Uitgevers.
 • Van de Grift, W. (2009). International Comparative Analysis of Learning and Teaching in Math Lessons in Several European Countries. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.
 • Van den Bogaart, T., Drijvers, P. and Tolboom, J. (2017, 3-6 July 2017). The design and use of open online modules for blended learning in STEM teacher education (PDF). Paper presented at the ICTMT13, Lyon.