Samenwerking


In veel Europese scholen vo heb je een team (of ‘afdeling’) voor elk schoolvak, soms gecombineerd in multidisciplinaire teams (neem bijvoorbeeld NLT). Op dit schoolniveau geven we voorbeelden van hoe je een rijke samenwerkingspraktijk kunt inrichten die de individuele docenten en de groep versterkt. Boven het schoolniveau geven we voorbeelden van regionale, nationale en internationale netwerken.

Samenwerking en netwerkvorming Lokale/regionale netwerken Nationale netwerken Internationale netwerken

Samenwerking en netwerkvorming

In de Nederlandse situatie wordt momenteel binnen het (beta-)onderwijs geexperimenteerd met Lesson Study. In feite is dit een manier om te reflecteren op je eigen lessen/onderwijs, samen met collega’s. We merken dat dit een vruchtbare manier oplevert van samenwerking en netwerkvorming.
[Terug]

Lokale/regionale netwerken

Regionale netwerken

[Terug]

Nationale netwerken

Netwerken en verenigingen

Meer ‘vakgericht’

Algemener

[Terug]

Internationale samenwerking

We asked partners to mention important and inspiring examples for 3C4Life (May 2021).

[Terug]